Alt du trenger å vite om ny beregning av nettleie

På nyåret vil det komme en ny metode for beregning av nettleien, og for strømkunder vil dette også bli en ny måte å tenke på. Den nye nettleien vil kunne gi reduserte kostnader om man fordeler strømbruken sin utover døgnet. Dette gir deg som kunde mulighet til å redusere strømutgiftene dine ved å planlegge.


  • Publisert: 09.12.2021
  • Del denne saken

Planlegg ditt strømforbruk og reduser kostnadene

Fremover vil energileddet i nettleien kunne påvirkes av hvilken tid på døgnet du forbruker energien. Det er ønskelig at man i fremtiden skal bruke strøm smartere og mer effektivt for å holde kostnadene til strømnettet nede, og dermed nettleien så lav som mulig.

Nettleien blir lavere om man fordeler strømbruken

Fra 1. januar 2022 vil det koste noe mer å bruke mye strøm samtidig. Endringene kommer som følge av at myndighetene har innført ny nettleie til alle strømkunder fra denne datoen, og nettleien blir i praksis lavere om man fordeler strømbruken sin utover døgnet. Blir vi smartere strømbrukere slipper vi utvidelser av strømnettet, som ellers ville gitt forbrukerne høyere nettleie på sikt.

Strømkunder kan dermed påvirke sine egne utgifter ved å tenke smart i forhold til når på døgnet man forbruker, noe som vil ha en positiv effekt ved at forbrukstoppene reduseres. Strømnettet dimensjoneres for å kunne overføre nok strøm til enhver tid, noe som betyr at kapasiteten sjelden utnyttes fullt ut.

Nedenfor kan du se Energi Norge sin YouTube-video om ny nettleie.
https://www.youtube.com/watch?v=hcs3mhMLrdM

Hva er nettleie og hvem går den til?

Midtkraft Nett ønsker å gi en god oversikt over hva nettleie er og hva den går til. Som forbruker er strøm og nettleie de to produktene du betaler for. Du betaler altså for den varen strøm er, og transport av varen hjem til deg. Mens du kan velge strømleverandør selv, er det Midtkraft Nett som transporterer strømmen i Modum, Sigdal og Flesberg. Nettselskapenes inntekter er strengt regulerte.

Noen kunder får regning fra Midtkraft Nett inkludert i strømregningen sin, såkalt gjennomfakturering. Disse mottar aldri en egen regning med vår logo på. Andre kunder får separat faktura fra oss for nettleie, og faktura for strømbruken sin fra strømselskapet sitt.

Dette går nettleien til

Nettleien skal dekke Midtkraft Nett sine kostnader ved å bygge, drifte og vedlikeholde strømnettet i Modum, Sigdal og Flesberg (lokalveien for strøm).

I tillegg får Statnett (motorveien) og Glitre Nett (fylkesveien) en andel av nettleien for å dekke deres kostnader ved å transporten strøm til og fra de tre kommunene.

Staten har også pålagt nettselskapene å kreve inn elavgift, avgift til Enova og MVA.

Midtkraft Nett får i underkant av halvparten av nettleien som kreves inn fra husstander og fritidsboliger.

Dagens prismodell

Prisen på nettleie i Midtkraft Nett er delt inn i en fast del (ofte kalt fastledd) og en variabel del (energiledd). Fastleddet er et likt beløp hver måned, men med forskjellige satser for boliger, fritidsboliger og næringskunder.

Nå vil fastleddet endres til det vi kaller et kapasitetsledd, og vil avhenge av det høyeste strømforbruket du har i løpet av en time forrige måned. Fastleddet vil dermed utgjøre en større andel av nettleien enn den gjør i dag.

Energileddet er avhengig av hvor mye strøm du brukte. I tillegg til betaling til Midtkraft Nett så inngår også elavgift, avgift til Enova og MVA i dagens pris på 52,5 øre. Av dette går 24 øre til Midtkraft Nett. Fra 2022 vil prisen på 24 øre endres og kan variere avhengig av når på døgnet og når på året kilowattimene brukes.

Dette er ny nettleie

Det som tidligere het fastleddet er med ny nettleie mer riktig å kalle kapasitetsleddet. Du vil nemlig havne på ulike trinn av en prisstige avhengig av hvor mye kapasitet du trengte i den timen du brukte mest strøm sist måned (din effektbruk).

Midtkraft Nett har ikke endelig besluttet nivå på effekt- og energiledd for 2022, men informasjon om modell og prisnivå vil vi informere om i god tid før nyttår.

Hvor finner jeg informasjon om forbruket mitt?

Ved å logge inn på "Din side" hos Midtkraft Nett, kan du se hvor mye strøm du har brukt per time bakover i tid. Dersom du ønsker å følge med i sanntid, kan du med enkelt utstyr koble deg til HAN-porten på strømmåleren din. Samtidig må du be nettselskapet gi deg tilgang til data fra måleren. Måleren kan kommunisere med automatiske styringssystemer for energibruk i hjemmet, hvis du vil ta i bruk slike.

Back to top