Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Det er enighet på Stortinget om en kompensasjonsordning til strømkunder i forbindelse med høye strømpriser. Staten vil dekke 55 prosent av markedsprisen for strøm når den er over 70 øre/kWh uten moms i snitt for en måned. Støtte blir dekket for strømforbruk opp til 5000 kilowattimer i måneden.


  • Publisert: 10.01.2022
  • Del denne saken

Hvem er omfattet av ordningen, og når gjelder den?

Støtten vil gjelde alle private husholdningskunder, samt sameier og borettslag. Ordningen gjelder ikke næring eller fritidsboliger.

Ordningen med kompensasjon til strømkunder gjelder fra og med desember 2021 og til og med mars 2022. Støtten for desember måned blir trukket fra på regning for nettleie som sendes ut i januar. Satsen for støtte er fastlagt for desember, men kan bli endret for perioden jan-mars, avhengig av hva Stortinget bestemmer seg for.

Hvordan mottar kundene kompensasjonen?

Støtten vil bli trukket fra på faktura for nettleie som sendes ut i januar, uavhengig av hvilken strømavtale du har.

For kunder med gjennomfakturering (nettleie er inkludert på regningen fra strømleverandøren):
- Beløpet trekkes fra på regningen.

For kunder som har separat nett- og strømregning:
- Beløpet trekkes fra på regningen, og hvis du har penger til gode, kan du få dette utbetalt.

For kunder i Flesberg:
- Logg inn på "Kundeweb" og bruk skjema til å registrere hvilket kontonummer du ønsker utbetaling skal gå til.

For kunder i Modum og Sigdal:
- Logg inn på "Din side" og benytt knappen "Send melding" og oppgi kontonummer du ønsker utbetaling skal gå til.

Mindre beløp (under kr. 200,-) trekkes fra på neste faktura (gjelder de som får faktura direkte fra Midtkraft Nett).

Regneeksempler

Her er noen eksempler på omtrentlig beregnet støtte for desember for de som bor i vårt område:

- Enebolig – forbruk ca. 4000 kWh, kompensasjon = 2943 kroner
- Mindre bolig – forbruk ca. 2500 kWh, kompensasjon = 1839 kroner
- Leilighet – forbruk ca. 1000 kWh, kompensasjon = 736 kroner

Taket for kompensasjon er 5000 kWh per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert.

Du kan selv sjekke om din bolig er registrert som bolig i Kartverket.

Nærmere informasjon om ordningen finnes på websiden til NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat.

NVE har publisert en nettside med spørsmål og svar om støtteordningen.

Back to top