Foto: Trond Lindseth

Markedskommentar november

I oktober falt gjennomsnittstemperaturen i Norge med mer enn 1 grad celsius i uken. Både september og oktober i år har vært mildere enn normalt, men temperaturen har altså likevel falt uke for uke. Dette har bidratt til et økende strømforbruk i samme periode siden de dominerende oppvarmingskildene i Norge er basert på strøm.


  • Publisert: 20.11.2017
  • Tekst: Midtkraft
  • Foto: Trond Lindseth
  • Del denne saken

Siden strømprisen reguleres av tilbud og etterspørsel på nordisk nivå skulle man kanskje tenke seg at prisen i oktober ville stige når forbruket øker. Men resultatet for oktober er faktisk at prisene i snitt for måneden ble noe lavere enn i september. Grunnene til dette er lav kjernekraftproduksjon i september i tillegg at oktober har vært en måned med mye nedbør. Dette har bidratt til en magasinfylling som har vært bedre enn vanlig for oktober og dermed gitt høy vannkraftproduksjon. I tillegg var det lite vind og dermed lite vindkraftproduksjon i september mens det blåste mer enn normalt i oktober som ga en betydelig produksjonsøkning på vind denne måneden. Dette er et godt eksempel på hvor viktig utvikling i været er for norske strømpriser!

Kullprisene i oktober steg videre og har gjennom måneden kommet på sitt høyeste nivå på 3 år. Kina er verdens største forbruker av kull og en viktig forklaring på prisstigningen er at Kina kjøper mer kull på verdensmarkedet og dermed øker etterspørselen vesentlig. I Europa har også etterspørselen etter kull vært større den siste perioden siden kullkraftproduksjonen har økt som følge av mye utfall av kjernekraft i Frankrike, lav vannkraftproduksjon i alpene samt generelt økt strømforbruk i øst-Europa. Prisene på sertifikater for CO2 utslipp har også økt i oktober grunnet forventninger om at EU kommer til å stramme inn på kvotemarkedet betydelig fra 2018.

All kjernekraftproduksjon er i løpet av oktober kommet i drift igjen og dette bedrer nordisk kraftbalanse. Den forventede forbruksøkningen på strøm uke for uke frem mot årsskiftet er imidlertid høy og totalt sett er det derfor behov for høyere produksjon fremover for å dekke etterspørselen. På grunn av god magasinfylling som følge av nedbøren forventes prisutviklingen på strøm til å være ganske stabil fra dagens nivå ut året. Værutviklingen vil som alltid ha stor betydning for prisene på nyåret. Men dersom man tar høyde for normalt vintervær vil strømprisen stige noe utover i januar og februar.

Back to top