Foto: Trond Lindseth

Markedskommentar oktober

Store deler av september var preget av lite nedbør, lite vind og høyere temperaturer enn normalt. Værvarslene viste gjennom store deler av september at denne værtrenden skulle fortsette og dette løftet prisene i kraftmarkedet betydelig.


  • Publisert: 16.10.2017
  • Tekst: Midtkraft
  • Foto: Trond Lindseth
  • Del denne saken

Men både værutviklingen og prognosene endret seg betydelig mot slutten av måneden til våtere og kjøligere vær enn normalt, spesielt sør i Norge og Sverige. I sum er den hydrologiske situasjonen omkring normal nå med litt bedre magasinfylling og litt mindre snømagasiner enn normalt i Norge.  

Det har i lengre tid vært feil på overføringskabler både internt i Norge og mellom Norge og Sverige. Dette har resultert i at vi til tider har sett store prisforskjeller i de ulike prisområdene i Norden. Spesielt har prisforskjellene mellom Norge og Sverige vært betydelige i september. Forventingen er at feilene blir rettet i løpet av oktober. De to siste kjernekraftreaktorene som er ute til revisjon i Norden denne høsten planlegges å bli igangsatt i løpet oktober og da er all tilgjengelig kjernekraftkapasitet i drift i Norden.

Kullprisene nådde en foreløpig topp i midten av september og har nå falt litt tilbake. Likevel er de på et høyt nivå sammenlignet med de siste 3 årene og er med på danne grunnlag for høyere nordiske strømpriser. I takt med litt fallende kullpriser samt mye nedbør og vind har prisene på strøm falt litt den siste tiden over hele Norden. Vi forventer stigende priser frem mot vinteren men som vanlig har værutviklingen stor betydning. Mildt og vått høstvær kan gi oss lave priser til langt ut på nyåret.

 

Back to top