Foto: Pixabay

Markedskommentar september

Høsten er i anmarsj og all ferieavvikling av betydning er nå unnagjort samtidig som dagene blir kortere og nettene kjøligere. Dette bidrar til at strømforbruket i Norden øker betydelig uke for uke denne perioden.


  • Publisert: 05.09.2017
  • Tekst: Midtkraft
  • Foto: Pixabay
  • Del denne saken

I samme periode har fyllingsgraden i norske og svenske vannmagasiner blitt noe lavere, men den er fortsatt på relativt normale nivåer. Vannkraftprodusentene har imidlertid svært god kontroll på vannmagasinene nå, og disponerer vannet slik at man har den nødvendige tilgang utover høsten. Dette kontrolleres gjennom en svak økning i prisen de setter på vannkraftproduksjon.

I september er det høysesong for vedlikehold på kjernekraftreaktorer i Sverige og Finland. Som et resultat av dette er bare nær halvparten av den installerte kjernekraftkapasiteten i drift i Norden for øyeblikket, og dette gjør kraftbalansen i Norden litt mer anstrengt enn normalt for tiden.
Kullpriser og CO2 priser holder fortsatt et høyt nivå og er med på å heve kostnadene for å produsere strøm med kullkraft. I denne perioden med relativt normal magasinfylling og mye kjernekraft ute av drift har kullkraftprisene stor betydning for prisbildet.

Som flere av oss har erfart på sommerens værmeldinger det vanskelig å prognosere sommervær! Dette gjelder i september også og det er for øyeblikket ingen klare signaler om været de neste 2-3 ukene. Det som er helt sikkert er at slik kraftsystemet er nå, og med den perioden vi går inn i, vil temperatur og nedbør ha svært stor betydning for strømprisene utover høsten og vinteren.

Back to top