Om Kraftia

Vi er Kraftia
- din stabile netteier

Kraftia er eid av Modum kommune (50,84%), Sigdal kommune (26,50%) og Flesberg Elektrisitetsverk AS (23,66%). Strømnett og bredbånd er kritisk infrastruktur, og det er eiernes mening at utbygging, drift og vedlikehold best sikres ved lokalt eierskap. Slikt eierskap sikrer også opprettholdelse av lokale arbeidsplasser og lokal verdiskaping.

Foto: NYG Reklame

Kraftia AS er morselskapet som leverer administrative tjenester til datterselskapene Midtnett AS og Kraftia Tjenester AS.

Midtnett eier strømnettet og har konsesjon for å drive nettvirksomhet i de tre kommunene. Totalt har selskapet ca 18500 nettkunder.

Kraftia Tjenester AS har ansvaret for kraftproduksjon gjennom avtaler med eierne av Ramfoss Kraftlag, Modum Kraftproduksjon KF og Horga Kraftverk. Totalt produseres det ca 260 GWh årlig i disse anleggene. Produksjonsselskapenes anleggskonsesjoner ligger i vårt selskap.

Utbygging, drift og vedlikehold av fibernett har vært en prioritet i Kraftia Tjenester AS de siste årene. Mer enn 4000 kunder får internett og andre innholdstjenester levert via vårt nett. I Modum og Sigdal er Modum Kabel-TV og RingNett tjenesteleverandør, mens kunder i Flesberg får tjenester fra Numedal Fiber AS. Kraftia eier 25% av Numedal Fiber.

Kraftomsetningen ivaretas gjennom YVE AS (Kraftriket) hvor Kraftia har en eierandel på 7,15%.

Kraftia har lokasjoner og ansatte i Vikersund, Lampeland og Eggedal. Det er 61 ansatte totalt i konsernet.

Selskapsstruktur

Ledelsen i Kraftia AS

John-Arne Haugerud Administrerende direktør Mobil 90115337
Odd Røvang Produksjonssjef Mobil 93066745
Gjermund Rønning Administrasjonssjef Mobil 95864670

 

Ledelsen i Midtnett AS

Bjørg Hvidsten Daglig leder Mobil 99289831
Geir Stang Leder nett Mobil 99289844

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top