• Midtkraft AS skifter navn til Kraftia Energi AS og Midtkraft Nett AS skifter navn til Midtnett AS - Les mer
  • Feilmelding i Sigdal og Modum: Vakttelefon 32 78 32 79, i Flesberg 32 76 07 00.
  • Kompensasjonsordning for høye strømpriser - Les mer
  • Erstatning til kunder for langvarig strømbrudd - Les mer
  • Flesberg kundeweb

Midtkraft har blitt til Kraftia

Kraftia leverer strømproduksjon og bredbånd i Modum, Sigdal og Flesberg. Vi leverer også drift og vedlikehold av strømnettet i regionen gjennom datterselskapet vårt Midtnett AS.

Som et grønt energikonsern, jobber vi mot miljøvennlige energiløsninger. Vi skal også være en sterk samfunnsaktør som bidrar til lokale arbeidsplasser og verdiskaping.

Nye nettsider kommer snart

Vi styrker lokalsamfunnet

Driftsmeldinger

Linjebefaring uke 12

Linjebefaring uke 12

18.03.2022

Det vil i uke 12 bli utført lavtflygning med helikopter over alle høyspentledninger i Midtnetts forsyningsområde i Modum, Sigdal og Flesberg.
Se mer

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top